Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
طلعنه اني وماما ومنندل كلشي🤣 مشتريات من سوق القلعه🛍
براء ام اموني
براء ام اموني 610N theo dõi 241 Videos 84.97TR lượt xem 2021-06-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem515.09N
Thích tỷ lệ 97.2%
Số lần bình luận4.07N
Tỷ lệ lượt xem 84.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 93.73TR - 168.73TR
Tỷ lệ tương tác 14.88%
Thẻ gắn
Giới thiệu
https://www.instagram.com/baraa_ayman1995/ حسابي انستا
Mở