Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Coke and Mentos Explosion! #shorts
AnthonySenpai
AnthonySenpai 3.99TR theo dõi 869 Videos 4.73TỶ lượt xem 2021-05-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem321.64TR
Thích tỷ lệ 1.69%
Số lần bình luận13.65N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 146.34TỶ - 169.76TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.73%
Thẻ gắn
Giới thiệu