Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
¡NOS VAMOS a VIVIR a ESTADOS UNIDOS! 🇺🇸 VUELVE "NUESTRA VIDA EN USA" 🤩
Familia Carameluchi
Familia Carameluchi 1.83TR theo dõi 1560 Videos 560.63TR lượt xem 2022-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-23
Tổng số lượt xem572.95N
Thích tỷ lệ 3.59%
Số lần bình luận1.26N
Tỷ lệ lượt xem 31.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 260.69TR - 302.39TR
Tỷ lệ tương tác 5.8%
Thẻ gắn
nuestra vida en usa mi vida en usa estados unidos españoles en estados unidos españoles en usa vivir en estados unidos usa mi vida en estados unidos familia carameluchi carameluchis mi vida familia carameluchi usa
Giới thiệu
¡Tenemos una noticia muy importante que contaros! ¡NOS MUDAMOS a Estados Unidos! y vuelve "Nuestra vida en USA" pero con un nuevo integrante ¡William! así que no os perdáis el vídeo para enteraros de todo y poder seguir de cerca esta nueva aventura en familia 🥰

📩[email protected] 📩

SÍGUENOS 👇
Ig:
https://instagram.com/familiacarameluchi
https://instagram.com/nohewivlog
https://instagram.com/elashow
https://instagram.com/fran_ciaro

Tiktok:
https://www.tiktok.com/@familiacarameluchi
https://www.tiktok.com/@nohewi
https://www.tiktok.com/@elaia
https://www.tiktok.com/@franciaro

#usa #EstadosUnidos #NuestraVidaEnUsa
Mở