Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
강아지와 함께 듣는 수면음악 #멍마들, 강아지 외출시 음악 - Sleep music with your dog
멍마들 - 멍멍, 내 마음이 들리세요?
멍마들 - 멍멍, 내 마음이 들리세요? 42.4N theo dõi 254 Videos 13.59TR lượt xem 2021-06-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-18
Tổng số lượt xem3.97N
Thích tỷ lệ 98.1%
Số lần bình luận27
Tỷ lệ lượt xem 9.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.79TR - 3.25TR
Tỷ lệ tương tác 8.08%
Thẻ gắn
멍마들 멍멍 내 마음이 들리세요? 강아지 수면음악 강아지와 함께 멍마들 수면음악 멍마들 외출음악 강아지티비 강아지 외출시 음악 강아지 분리불안 강아지 심리안정 강아지 수면유도 반려견 강아지주인 아기들이 좋아하는 음악 반려동물 강아지 입양 강아지와 같이 강아지와 함께 듣는 음악 강아지 휴식영상 강아지 수면영상 강아지 휴식 puppy puppy for Music Puppy's Favorite Sound Puppy's Favorite Music Cat's Favorite Music Puppy's Favorite Video Mungmadle Mungmadle Music 강아지스트레스해소 강아지 음악 강아지가 좋아하는 음악 Mungmadle Lullaby Music for Dogs relieving dog stress
Giới thiệu
[멍마들] 구독하기 (Subscribe) ▶ https://bit.ly/2CrLiN8

#멍마들 #멍마들수면음악 #멍마들외출음악

시청자분의 좋아요 및 공유, 구독은 멍마들에게 큰 힘이 됩니다!

강아지가 좋아하는 편안한 음악이에요.
외출 시 보여주셔도 좋고 강아지와 함께 들어도 좋은 수면음악입니다.
영상의 음악은 강아지 분리불안 해소, 심리 안정, 수면 유도에 도움이 됩니다.
반려견과 함께 이 영상의 음악을 들으며 편안한 시간 보내시길 바랄게요~

※ 볼륨을 줄여주세요~ 사람 기준으로 생각하지 마세요^^ 강아지는 아주 작은 소리도 잘 들립니다~

※ 모든 강아지의 성격과 성향이 다르기에 동일한 영상에 반응을 보이지 않을 수도 있어요.
이 영상에 반응이 없다면 멍마들 채널의 다른 영상을 보여주세요. ^^
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)