Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
#SAFTAs13 - Awards ceremony
you belong
you belong 438N theo dõi 2067 Videos 17.98TR lượt xem 2019-03-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem218.54N
Thích tỷ lệ 91%
Số lần bình luận224
Tỷ lệ lượt xem 49.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 39.76TR - 71.59TR
Tỷ lệ tương tác 1.68%
Thẻ gắn
SABC2 south african film and television awards national film and television foundation saftas drama
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)