Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BBM FIRST FAMILY VICTORY PARTY MALACAÑANG OF THE NORTH ILOCOS NORTE | FIREWORKS MITING DE AVANCE
ARJAY ANGELES, RN
ARJAY ANGELES, RN 168N theo dõi 994 Videos 44.12TR lượt xem 2022-05-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-13
Tổng số lượt xem941.7N
Thích tỷ lệ 2.59%
Số lần bình luận2.39N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 68.54TR - 171.37TR
Tỷ lệ tương tác 5.14%
Thẻ gắn
Giới thiệu
BBM FIRST FAMILY VICTORY PARTY MALACAÑANG OF THE NORTH ILOCOS NORTE | FIREWORKS MITING DE AVANCE
Mở