Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
食料もリアル現地調達できるキャンプ場
Bush Craft Inc.
Bush Craft Inc. 29.6N theo dõi 75 Videos 3.61TR lượt xem 2022-02-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-04-11
Tổng số lượt xem1.64N
Thích tỷ lệ 4.07%
Số lần bình luận8
Tỷ lệ lượt xem 5.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.18TR - 2.18TR
Tỷ lệ tương tác 8.94%
Thẻ gắn
Giới thiệu
生木、魚、山菜、その他ベリーやナッツ等の可食植物を現地調達できるフィールドを目指して調整、企画中です!
Mở