Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
حفظ سورة البقرة من الآية 106الى الآية 112
(ولاهم يحزنون) مع السورية
(ولاهم يحزنون) مع السورية 315N theo dõi 680 Videos 23.06TR lượt xem 2022-08-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-15
Tổng số lượt xem673
Thích tỷ lệ 16.79%
Số lần bình luận46
Tỷ lệ lượt xem 0.2%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 85.14%
Thẻ gắn
Giới thiệu