Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[도장TV 14회] 하영이 앞머리 탄생의 비밀!! (feat.가위손 장회장님)
도장TV
도장TV 485N theo dõi 32 Videos 47.03TR lượt xem 2021-07-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem2.37TR
Thích tỷ lệ 97.4%
Số lần bình luận2.19N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.08TỶ - 1.94TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.76%
Thẻ gắn
Giới thiệu
도하영 앞머리는 누가 관리해줄까....? 궁금하셨죠?! ㅋㅋㅋㅋ
장윤정 회장님은 사실 가위손이었답니다....;;;
Mở