Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
She tried to roast others in Adopt Me #shorts
Summer Gaming
Summer Gaming 1.2TR theo dõi 42 Videos 30.06TR lượt xem 2021-12-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-30
Tổng số lượt xem3.25TR
Thích tỷ lệ 8.44%
Số lần bình luận3.33N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.48TỶ - 1.71TỶ
Tỷ lệ tương tác 9.47%
Thẻ gắn
Giới thiệu