Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
我們最愛的鬼,今天,我們笑著陪你一起玩!綜藝玩很大 第160回20200919【第319集完整版】
綜藝玩很大 Mr.Player
綜藝玩很大 Mr.Player 1.53TR theo dõi 2229 Videos 990.7TR lượt xem 2020-09-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.41TR
Thích tỷ lệ 98.8%
Số lần bình luận4.65N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 528.43TR - 880.74TR
Tỷ lệ tương tác 3.94%
Thẻ gắn
綜藝玩很大 吳宗憲 KID 三立都會台 中視 中國電視公司 中視綜藝玩很大 小鬼黃鴻升
Giới thiệu
最愛的鬼小隊長,今天,我們要笑著陪你一起玩!
關主:吳宗憲
黃隊:黃鴻升、坤達、宛宛兒、粿粿
黑隊:KID、鼓鼓、Miusa、何美

#永遠的小隊長 #笑著陪你玩下去 #小鬼黃鴻升 #苗栗銅鑼好客商圈 #綻Fun新商圈
Mở