Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ブライアンは新作CODでブランクとスランプを乗り越えられるのか!?
Brian Games
Brian Games 1.1TR theo dõi 97 Videos 152.79TR lượt xem 2022-10-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-31
Tổng số lượt xem817.97N
Thích tỷ lệ 2.99%
Số lần bình luận3.16N
Tỷ lệ lượt xem 74.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 595.48TR - 1.08TỶ
Tỷ lệ tương tác 6.86%
Thẻ gắn
おもしろ 声真似 COD 最新作 エイム 神プレイ 作業用 リラックス
Giới thiệu
挑戦は身体に良いと科学的に証明されているんです
Mở