Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
移英港人生活艱苦,港人移英前需慬慎。
ZenWalker的奇幻旅程 - 旅居生活Vlog
ZenWalker的奇幻旅程 - 旅居生活Vlog 10.9N theo dõi 38 Videos 537.86N lượt xem 2022-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-11-17
Tổng số lượt xem882
Thích tỷ lệ 3.17%
Số lần bình luận8
Tỷ lệ lượt xem 8.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 273N
Tỷ lệ tương tác 12.24%
Thẻ gắn
Giới thiệu