Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ความรักในวัยผู้ใหญ่ ทำไมถึงเจ็บปวด? 【หนังสือเสียง เล่าให้ฟัง】 🎧 by ณ.หนวด
ณ.หนวด ห้องนั่งเล่นแห่งความคิด
ณ.หนวด ห้องนั่งเล่นแห่งความคิด 205N theo dõi 55 Videos 11.99TR lượt xem 2020-12-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-21
Tổng số lượt xem347.54N
Thích tỷ lệ 2.67%
Số lần bình luận718
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 25.29TR - 63.24TR
Tỷ lệ tương tác 4.73%
Thẻ gắn
Giới thiệu
โดย
ณ.หนวด

FOLLOW ME :

https://www.facebook.com/cohdpages

@__coHd__
https://twitter.com/__coHd__

@_coHd
Mở