Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[새벽예배] 시편40:1-10 (여호와를 의지하리로다) l 장성원 목사
빛의자녀교회 LIFE
빛의자녀교회 LIFE 4.9N theo dõi 1715 Videos 1.26TR lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-26
Tổng số lượt xem27
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.6%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 3.7%
Thẻ gắn
빛의자녀들교회 빛의자녀교회 김형민목사 빛의자녀교회 부사역자 샤인랜드7000 나성식 이상암 유은영 김세정 이재선 간증 선교
Giới thiệu
시편 40:1-10

1 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다
2 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견고하게 하셨도다
3 새 노래 곧 우리 하나님께 올릴 찬송을 내 입에 두셨으니 많은 사람이 보고 두려워하여 여호와를 의지하리로다
4 여호와를 의지하고 교만한 자와 거짓에 치우치는 자를 돌아보지 아니하는 자는 복이 있도다
5 여호와 나의 하나님이여 주께서 행하신 기적이 많고 우리를 향하신 주의 생각도 많아 누구도 주와 견줄 수가 없나이다 내가 널리 알려 말하고자 하나 너무 많아 그 수를 셀 수도 없나이다
6 주께서 내 귀를 통하여 내게 들려 주시기를 제사와 예물을 기뻐하지 아니하시며 번제와 속죄제를 요구하지 아니하신다 하신지라
7 그 때에 내가 말하기를 내가 왔나이다 나를 가리켜 기록한 것이 두루마리 책에 있나이다
8 나의 하나님이여 내가 주의 뜻 행하기를 즐기오니 주의 법이 나의 심중에 있나이다 하였나이다
9 내가 많은 회중 가운데에서 의의 기쁜 소식을 전하였나이다 여호와여 내가 내 입술을 닫지 아니할 줄을 주께서 아시나이다
10 내가 주의 공의를 내 심중에 숨기지 아니하고 주의 성실과 구원을 선포하였으며 내가 주의 인자와 진리를 많은 회중 가운데에서 감추지 아니하였나이다
Mở