Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Rasputin「JJBA」COLLAB
「JJBA」 Studio
「JJBA」 Studio 4N theo dõi 22 Videos 861.43N lượt xem 2021-02-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-08
Tổng số lượt xem14.44N
Thích tỷ lệ 9.9%
Số lần bình luận28
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.61TR - 4.73TR
Tỷ lệ tương tác 11.84%
Thẻ gắn
Giới thiệu
✘ Hello! We are currently stuck with projects and hiatus so Minami and Minzo decided to do a mini-collab with this sexy song! We thought these two fit the most for the audio, we hope you enjoy!!

Part 1:Minzowo| Jonathan Joestar
Part 2: Hajimvn| Dio Brando

✘Anime: JoJo's Bizarre Adventure
✘Song: Boney M. - Rasputin (audio credit @cereal.aep on instagram)
✘Hosted: Minzo
Mở