Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[갤꿀] 갤럭시 캡처 기능 #Shorts
삼성 갤럭시 컨설턴트
삼성 갤럭시 컨설턴트 6.21N theo dõi 77 Videos 404.83N lượt xem 2021-07-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-18
Tổng số lượt xem1.3N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 21%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 591.5N - 1.06TR
Tỷ lệ tương tác 11.58%
Thẻ gắn
갤럭시 캡처 스마트폰 갤럭시 컨설턴트 기능 욕설 비방 댓글 삭제 포함 스크롤 캡처 웹사이트 이동 갤럭시 웹사이트 이동 갤럭시 캡처 설정 갤럭시 캡처 링크 갤럭시 캡처 방법 갤럭시 화면 캡처 방법 #Shorts 갤럭시 꿀팁 짧은 동영상 꿀팁 캡쳐 화면캡처 화면캡쳐
Giới thiệu
#캡처기능 #갤럭시컨설턴트 #Shorts※ 욕설이 포함되었거나, 영상과 관련 없는 비방 댓글은 삭제될 수 있음을 알려드립니다. ※
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)