Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
FUI DE INTRUSA NA VIAGEM DELES
Dani Nobrega
Dani Nobrega 1.13TR theo dõi 248 Videos 71.98TR lượt xem 2022-01-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-04
Tổng số lượt xem890.86N
Thích tỷ lệ 6.98%
Số lần bình luận899
Tỷ lệ lượt xem 78.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 97.27TR - 243.19TR
Tỷ lệ tương tác 7.99%
Thẻ gắn
Giới thiệu
✅ Loja: https://www.lojarenatogarcia.com.br/
✅ Instagram: https://www.instagram.com/danicnobrega/
✅ TikTok: https://www.tiktok.com/@danicnobrega

Espero que gostem do vídeo!!!
Mở