Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Learn Colors with Colorful Balls & Bottle | Kid Channel 3D
Kid Channel
Kid Channel 5.51TR theo dõi 31 Videos 358.33TR lượt xem 2018-02-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-17
Tổng số lượt xem2.68TR
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 48.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 487.91TR - 878.24TR
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Colors for Children Learn 3D Colours for Kids Learning Videos colors learn colorful bottles big balls
Giới thiệu
Hello Guys
New Colours Learn Song

For more videos subscribe : https://goo.gl/dNm3RY
Twitter: twitter.com/channel_kid
Facebook: www.fb.com/KidChannelOffical


Nursery Rhyme By Kid Channel

Enjoy, share and subscribe :)


Thank you for watching !!!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)