Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Barbie 24 sorpresas Barbie dreamtopia
Videos divertidos marlene silva
Videos divertidos marlene silva 122N theo dõi 59 Videos 31.1TR lượt xem 2021-04-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-18
Tổng số lượt xem1.85N
Thích tỷ lệ 83.7%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 341.25N - 591.5N
Tỷ lệ tương tác 2.22%
Thẻ gắn
Giới thiệu
abriendo caja de barbie 24 sorpresa
barbie dreamtopia
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)