Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
마파두부인가? 두부조림인가?
명랑쌤의 메리쿡 Merry Cook
명랑쌤의 메리쿡 Merry Cook 6.36N theo dõi 38 Videos 133.96N lượt xem 2021-07-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-27
Tổng số lượt xem2.92N
Thích tỷ lệ 98.1%
Số lần bình luận12
Tỷ lệ lượt xem 46%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 523.25N - 955.5N
Tỷ lệ tương tác 9.43%
Thẻ gắn
명랑쌤 명랑쌤의 메리쿡 메리쿡 merrycook 레시피 명랑쌤 비법 밑반찬 500원으로 밑반찬 만들기 맛있는 힐링 변증약선 한국인의 명절요리 요리 cook cooking recipe 요리 연구가 반찬 밥반찬 가정식 면요리 고기요리 국물요리 마카롱여사 백종원 황금레시피 두부조림 소고기두부조림 매콤 양념 집밥 두부 소고기 밥도둑 비빔 비빔밥 마파두부
Giới thiệu
#명랑쌤 #매콤소고기두부조림 #두부조림

오늘의 메리쿡 레시피는 '매콤 소고기 두부조림' 입니다
소고기 외에 기호에 따라 돼지고기나 닭고기를 넣어줘도 좋아요
밥 위에 올려서 슥슥 비벼 먹으면 한 공기로 부족할지도 모른답니다~^^
즐거운 주말 되세요~

[타임라인]
00:00 오늘의 요리
00:06 재료
00:47 두부 및 부재료 손질
02:16 재료 및 양념 넣기
04:08 조리기
05:20 시식

여러분의 밥상이 행복해지는 그날까지💖

👉blog : https://blog.naver.com/leecan66
👉instagram : @merrycook_cooking_class
👉email : [email protected]
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)