Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[아이유] 아이유만 안한 꿈빛파티시엘 챌린지 ✅
아이유 모먼트
아이유 모먼트 6.74N theo dõi 131 Videos 25.18TR lượt xem 2021-11-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-20
Tổng số lượt xem1.37N
Thích tỷ lệ 6.97%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 20.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 250.25N - 455N
Tỷ lệ tương tác 12.06%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#아이유#iu#꿈빛파티시엘#꿈빛파티시엘챌린지
Mở