Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ヤバすぎて昇天した.......#shorts
いけちゃん / ikechan
いけちゃん / ikechan 312N theo dõi 483 Videos 99.81TR lượt xem 2021-09-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem280.27N
Thích tỷ lệ 93.9%
Số lần bình luận147
Tỷ lệ lượt xem 89.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 204.02TR - 372.37TR
Tỷ lệ tương tác 1.74%
Thẻ gắn
Giới thiệu