Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
NEW EVO FIST: The Drachen Fist | New Item | FFWS 2022 | Garena Free Fire MAX
Free Fire India Official
Free Fire India Official 11.7TR theo dõi 1276 Videos 1.48TỶ lượt xem 2022-11-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-01
Tổng số lượt xem45.83N
Thích tỷ lệ 8.77%
Số lần bình luận402
Tỷ lệ lượt xem 0.4%
Kém
Ứớc tính giá trị video 1.66TR - 5.82TR
Tỷ lệ tương tác 17.54%
Thẻ gắn
Giới thiệu
The newest addition to the Evo family for sure packs a punch!

Presenting the FIRST EVER Evo Fist of the Free Fire MAX Universe, the Drachen Fist.
Get Drachen Fist gets its own unique and exclusive features like Kill Effect, Kill Announcement, Run Effect, Emote as you level up the Evo Fist!
Watch the video for a sneak peek of the new item!


Follow Free Fire MAX India on -
Instagram: https://www.instagram.com/indiaofficialfreefire/
Facebook: https://www.facebook.com/freefireIND
#FreeFireMAX #Booyah #IndiaKaBattleRoyale #FFWS2022
Mở