Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
찬또 - 해바라기 사행시
맛집여행이정표
맛집여행이정표 24.2N theo dõi 206 Videos 3.11TR lượt xem 2021-01-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-21
Tổng số lượt xem11.99N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận101
Tỷ lệ lượt xem 49.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 5.46TR - 9.82TR
Tỷ lệ tương tác 17.94%
Thẻ gắn
Giới thiệu
이찬원 해바리기 사행시
Mở