Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Minecraft Live 2021: Vote for the glare!
Minecraft
Minecraft 8.31TR theo dõi 564 Videos 1.39TỶ lượt xem 2021-10-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-16
Tổng số lượt xem5.31TR
Thích tỷ lệ 97.8%
Số lần bình luận37.62N
Tỷ lệ lượt xem 64%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.93TỶ - 2.41TỶ
Tỷ lệ tương tác 13.53%
Thẻ gắn
Giới thiệu
The glare warns you when you’re in an area that is dark enough for monsters to spawn! How does it let you know? By getting super grumpy, of course! Vote for the glare during Minecraft Live on October 16 at noon EDT!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)