Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Eiza Te Acordars De Mi
eiza gonzalez noticias
eiza gonzalez noticias 1.39N theo dõi 3 Videos 479.95N lượt xem 2012-08-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem5
Thích tỷ lệ 40%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.4%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 40%
Thẻ gắn
pop music video clip music
Giới thiệu
eiza gonzalez muscia te acordaras de mi

mi pagina de facebook:
http://www.facebook.com/pages/Eiza-te-acordaras-de-mi-noticias/487557027939012
mi facebook:
http://www.facebook.com/eiza.gonzalezlola
Mở