Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
اصحاب العريس فخر وعزوة ❤️❤️شوفوا شلون بيرقصوا😂
علوش السوري
علوش السوري 128N theo dõi 253 Videos 127.54TR lượt xem 2022-07-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-03
Tổng số lượt xem9.41N
Thích tỷ lệ 2.6%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 7.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 5.11TR - 9.41TR
Tỷ lệ tương tác 3.77%
Thẻ gắn
Giới thiệu