Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
اعتقال ابن سوريا سامر وحود تركيا
ابن سوريا A_B_N_SYRIA
ابن سوريا A_B_N_SYRIA 30.1N theo dõi 50 Videos 135.16N lượt xem 2022-08-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-27
Tổng số lượt xem5.28N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 17.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 955.5N - 1.72TR
Tỷ lệ tương tác 1.7%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#ابن_سوريا #سامر_وحود
Mở