Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
저.. 생일이에요! 여러분 감사합니다ㅜㅜ
짠내트립
짠내트립 34N theo dõi 38 Videos 380.15N lượt xem 2019-08-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.64N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận50
Tỷ lệ lượt xem 7.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.18TR - 2.16TR
Tỷ lệ tương tác 24.35%
Thẻ gắn
여동 남동 몬캐스트 moncast 실험 카메라 유머 엽기 동영상 몰카 몰래카메라 실험카메라 감동 정보 재미 공감 광고 페이스북 꿀팁 넌나모 성지식 성교육 섹시 남자 여자 여성 남성 이성 쇼미더자취 그것까지알고싶다 남자들의동영상 여자들의동영상 정보특공대 바이럴 생활 ucc 과제 AAS ALLABOUTSEX 조엘 죠엘 조엘쇼 죠엘쇼 짠내트립 짠내 여행 트립 생일 생일도 국내여행 국내 짠내남 일몰
Giới thiệu
제 생일은 7월입니다! 촬영은 7월에 다녀왔구요ㅎㅎ
생일 선물이요..? 선물은 괜찮고
구독 좋아요 댓글 알람설정 해주시면 그게 제 최고의 선물입니다 ㅜㅜ
여러분 모두 감사합니다
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)