Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Ladies and Gentleman, STEVEN SUPTIC!!!
Among Us Academy
Among Us Academy 21.1N theo dõi 774 Videos 16.93TR lượt xem 2021-05-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem12.22N
Thích tỷ lệ 99.4%
Số lần bình luận51
Tỷ lệ lượt xem 57.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 4.89TR - 6.66TR
Tỷ lệ tương tác 8.26%
Thẻ gắn
hafu lobby twitch moments twitch clips among us highlights among us itshafu 5up steve steve suptic dk dakotaz ellum stebon stebon among us ellum among us koji kojistongue kojisrevenge anniefuchsia valorant steven suptic valorant valorant clutch valorant highlights scream valorant valorant montage valorant ace valorant clips valorant gameplay valorant reaction valorant best moments twitch rivals valorant valorant spike valorant pro gameplay
Giới thiệu
OH, AND HE PLANTS! Are You Kidding Me? Steven Suptic, Ladies and Gentleman! He is a beautiful man, he's a beautiful man!

Then again, after all... "It's Just Janet".

Help me reach 13k subs!! SUBSCRIBE HERE ► http://bit.ly/BaitAUA
Want to discuss more about the Morning Lobby, play games in a friendly enviornment, or just hang out and chill? JOIN:
- Discord: https://discord.gg/jJjaM5kQQu
- Reddit: https://www.reddit.com/r/hafulobby

FAVOURITE STREAMERS:
SteveSuptic: https://www.twitch.tv/stevesuptic
Toast FB: https://www.facebook.com/disguisedtoast/
DumbDog: https://www.twitch.tv/dumbdog
DK: https://www.twitch.tv/dakotaz/
Hafu: https://www.twitch.tv/itshafu
5up: https://www.twitch.tv/5uppp
xChocoBars: https://www.twitch.tv/xchocobars
ellum: https://www.twitch.tv/ellum/
Aipha: https://www.twitch.tv/aipha/
PeterPark: https://www.twitch.tv/peterparktv/
Koji: https://www.twitch.tv/koji/
KristoferYee: https://www.twitch.tv/kristoferyee/
TinaKitten: https://www.twitch.tv/tinakitten/
Plushys (Kimi): https://www.twitch.tv/plushys/
AnnieFuchsia: https://www.twitch.tv/anniefuchsia
Train: https://www.twitch.tv/trainwreckstv

🐀STEVE's SOCIALS - Go Check The Rat Out!🐀
Twitch: https://www.twitch.tv/stevesuptic​
Twitter: https://twitter.com/stevensuptic​
Instagram: https://www.instagram.com/stevensuptic/
🎵STEVE's MUSIC - under "SUGR?" 🎵
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCNrejdViYz9plmUmpKU9jew
Spotify: https://open.spotify.com/artist/2uPvD39GR2V7XlF5dvEZPI
Soundcloud: https://soundcloud.com/stevensuptic
End Screen is Original Cover song of Oh, Death · SUGR? https://www.youtube.com/watch?v=fsYAYmgah0o
- Version 4.

SOURCE:
Hafu: https://www.twitch.tv/videos/1023550886?t=1h8m52s
Steve: https://www.twitch.tv/videos/1023526413?t=1h38m22s
Dakotaz: https://www.twitch.tv/videos/1023562917?t=0h53m33s
Janet: https://www.twitch.tv/videos/1023583293?t=0h30m48s
Ellum: Not streaming
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)