Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ENCONTRO DE YOUTUBERS - Igão Underground, Felipistando, Bruno Vlogs e Everson Zoio
Vitor Prado
Vitor Prado 2.33N theo dõi 2 Videos 9.1N lượt xem 2016-01-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem7.19N
Thích tỷ lệ 94%
Số lần bình luận29
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 773.5N - 1.95TR
Tỷ lệ tương tác 9.23%
Thẻ gắn
Humor encontros youtubers Vmi!:H=rBJbiy?x
Giới thiệu
Eae rapaziada, isso foi o resumo do encontro de youtubers que teve no Ibirapuéra, foi muito foda. Deixem um like, comente se possível e compartilhe nas suas redes sociais para ajudar na divugação.

Redes Sociais...

Facebook : https://www.facebook.com/Vitor.Pradoh
Instagram : https://www.instagram.com/vitor.pradoo/
Kiwi : https://kiwi.qa/_VitorPrado
Snapchat : Vitor.luchtt

Parceiro do Canal
Canal Piranos : https://www.youtube.com/channel/UC59jH56oPFCHjKyv6RFdpMg
Alex Vlogs : https://www.youtube.com/channel/UCBCwRHRqrJKpkW7xWnS_ebg

É nois !
Mở