Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ماذا تشعر المرأة عند تلقيح البويضة ؟
روائع الطبخ العربي
روائع الطبخ العربي 524N theo dõi 201 Videos 60.81N lượt xem 2018-11-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem465.25N
Thích tỷ lệ 92.4%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 88.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 84.67TR - 152.42TR
Tỷ lệ tương tác 0.79%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#تلقيح_الاباضة
#تلقيح_البويضة
#التخصيب
Mở