Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Exploring Amsterdam on a MiRiDER
John & Mandy
John & Mandy 38.8N theo dõi 322 Videos 6.19TR lượt xem 2021-09-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-01
Tổng số lượt xem5.45N
Thích tỷ lệ 90.8%
Số lần bình luận16
Tỷ lệ lượt xem 14%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 2.07TR - 2.86TR
Tỷ lệ tương tác 6.75%
Thẻ gắn
Giới thiệu