Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
절대 유튜브 시작하지 마세요 (Don't be a lawyer패러디)
병맛젤리tv
병맛젤리tv 809 theo dõi 105 Videos 49.21N lượt xem 2021-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-27
Tổng số lượt xem306
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận37
Tỷ lệ lượt xem 37.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 136.5N - 250.25N
Tỷ lệ tương tác 129.74%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#절대유튜브시작하지마세요#~하지 마세요 ##절대마세요#Dontbealawyer밈#하지마세요#절대하지마세요#dontbealawyer채러디##병맛젤리###Dontbealawyer#lawyer#
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)