Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[ENG Sub] 여러분들은 반려견들에게 'Boss' 인가요 'Leader' 인가요? [이삭TV]
이찬종의 이삭TV
이찬종의 이삭TV 61.3N theo dõi 52 Videos 3.25TR lượt xem 2021-07-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-14
Tổng số lượt xem9.25N
Thích tỷ lệ 98.9%
Số lần bình luận44
Tỷ lệ lượt xem 15.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 4.18TR - 7.57TR
Tỷ lệ tương tác 10.75%
Thẻ gắn
sbs 이찬종 강아지 반려견 훈련사 동물행동 이웅종 훈련법 솔루션 리트리버 푸들 말티즈 갓찬종 이삭훈련소 견종백과 애니멀봐 동물농장 Dog puppy 교육 훈련 training 教育 반려동물 dogyoutube 강아지유튜브 doggy Koreandogtrainer Dogs Are Incredible 반려견행동전문가 trainer handler Trained attendant animal behaviorist leechangjong 李灿中 DOGAttack sbs 뉴스 sbs news seoul broadcasting system TV동물농장 bark 이삭TV 이삭 재끼찬 이삭티비
Giới thiệu
#동물농장​​​​​​​​​​​ #이찬종​​​​​​​​​​​ #분리불안 #LeeChanJong #애니멀봐 ​​​​​​​​​​​#강아지 #훈련

SBS TV 동물농장 아저씨가 직접 알려 드리는 맞춤형 솔루션!
여러분의 제보를 기다립니다.
주저하지 마시고 댓글 남겨주세요~
반려견의 문제행동 등을 댓글로 남겨주시거나, 아래의 인스타그램 DM을 남겨주세요
반려견의 문제행동 모습을 촬영해서 DM으로 보내주시면 가장 좋습니다^^
채택을 통해 맞춤형 솔루션을 제공해 드립니다.

이삭TV 공식 SNS
인스타그램:https://www.instagram.com/chanjong_tu......
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)