Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ตี้วรรณวลี​ถามชัด​ ถ้าการพิพากษา​ไม่มีแัญหาจะปิดบังชื่อทำไม? #ตี้วรรณวลี​ #ข่าวการเมือง
วิทยุและทีวีราษฏร
วิทยุและทีวีราษฏร 85.6N theo dõi 498 Videos 16.3TR lượt xem 2022-05-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-26
Tổng số lượt xem2.91N
Thích tỷ lệ 9.19%
Số lần bình luận28
Tỷ lệ lượt xem 3.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 204.75N - 523.25N
Tỷ lệ tương tác 18.8%
Thẻ gắn
ตี้วรรณวลี ราษฎร ข่าว​การเมือง ตุลาการ
Giới thiệu