Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Sunday Worship ~ A Knock at Midnight ~ January 16, 2022
Saint Paul Benson
Saint Paul Benson 187 theo dõi 468 Videos 26.24N lượt xem 2022-01-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-04-10
Tổng số lượt xem80
Thích tỷ lệ 3.75%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 42.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 16.25%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Welcome to worship! We are joined today by guest organist, Jean Johnson. Rev. Finch delivers the message, "A Knock at Midnight."
*
Follow along by viewing or downloading today's bulletin: https://bit.ly/3qzSG1L
Mở