Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
2PM (A.D.T.O.Y) ARABIC SUB DANCE MIRROR 720p HD 2013
KPOP ARABIC
KPOP ARABIC 2.35N theo dõi 39 Videos 375.21N lượt xem 2013-08-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem72.52N
Thích tỷ lệ 0.91%
Số lần bình luận41
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 13.19TR - 23.75TR
Tỷ lệ tương tác 1.47%
Thẻ gắn
A.D.T.O.Y. 2pm arabic
Giới thiệu
مبارك علينا وعلى الجميع تمَ أفتتاح المدونة
من يرى في نفسة الكفائة للترجمة فاليتفظل باب التسجيل مفتوح
من هنـــا رابط الموقع http://axsevenkpop.blogspot.com/
Mở