Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[안원구 프로젝트] 드루킹 사건 심층분석
시사브로
시사브로 58.9N theo dõi 784 Videos 7.11TR lượt xem 2021-07-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.13N
Thích tỷ lệ 99.3%
Số lần bình luận15
Tỷ lệ lượt xem 5.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.41TR - 2.54TR
Tỷ lệ tương tác 27.13%
Thẻ gắn
김경수 드루킹 대법원 유죄확정 열린민주당 안원구 사무총장 미얀마
Giới thiệu
김경수 재판 분석
This stream is created with #PRISMLiveStudio
Mở