Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
18 Truques Fáceis Que Você Não Conhecia!
Problems
Problems 2.54TR theo dõi 309 Videos 1.03TỶ lượt xem 2022-05-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-12
Tổng số lượt xem3.18TR
Thích tỷ lệ 3.34%
Số lần bình luận1.58N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 348.07TR - 870.23TR
Tỷ lệ tương tác 3.84%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Buff: https://link.buff.game/Problems1

18 Truques Fáceis Que Você Não Conhecia!

18 Truques Fáceis Que Você Não Conhecia! É tipo uma ideia ou um desafio como Minecraft, mas eu só posso tocar no verde, ou Eu vou sobreviver?

ENXADAHOST - Cupom: Problems

Me siga:
Discord: https://discord.gg/xjMHvGTsZn
Instagram: https://www.instagram.com/problems_sr/
Twitter: https://twitter.com/problemstrol
Twitch: https://www.twitch.tv/problemstrol
Tiktok: https://www.tiktok.com/@problemssr
Mở