Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
2021 에듀진 나침반36.5도 청소년진로진학매거진 메인모델 촬영현장
키아나 엔터테인먼트 공식채널
키아나 엔터테인먼트 공식채널 828 theo dõi 246 Videos 368.75N lượt xem 2021-02-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-18
Tổng số lượt xem1.06N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 477.75N - 864.5N
Tỷ lệ tương tác 0.75%
Thẻ gắn
키아나 키아나엔터테인먼트
Giới thiệu
인터넷 교육신문 '에듀진'에서 발간되는 나침반 36.5도 매거진의 11월호 표지 및 내지 모델 촬영이 뷰스튜디오에서 진행되었습니다.

http://www.charmerartist.com/site06/index.php

#잡지모델​ #청소년모델​ #촬영현장
Mở