Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Stop Motion ASMR - 특이한 진흙에서 KOI 물고기 사냥 개구리 실험 | 개구리 죽 만들기
Stop Motion Animation
Stop Motion Animation 46.7N theo dõi 107 Videos 10.02TR lượt xem 2021-07-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-04
Tổng số lượt xem82.18N
Thích tỷ lệ 64.3%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 37.4TR - 43.36TR
Tỷ lệ tương tác 0.29%
Thẻ gắn
stop motion cooking stop motion asmr asmr primitive cooking animation cooking stop motion cooking watermelon cooking asmr mukbang unusual cooking eating sounds primitive reds fish mud cooking stop motion underground hole eel fish under mud fishing freshwater eel eel yellow fish the goldfish petsmart eel redfish grill corn creative cooking experiment goldfish big fish hunt fish unbelievable gold fish catch fish mukbang eel fish survival skills cooking
Giới thiệu
👉 경고: 본 상품은 실제 상품이 아닙니다.
시청 해주셔서 감사합니다!
영상이 괜찮다면 무료이기 때문에 좋아요와 공유를 해주세요.
비디오 링크 비디오:
► 참조:
스톱모션 애니메이션 : https://www.youtube.com/channel/UCN9ez_0e8Zb_JwGBeFcg1Vw
안녕하세요 여러분, 스톱모션 애니메이션 채널에 오신 것을 환영합니다.
스톱모션 형식은 터치 시스템 방식에 해당하는 필름으로 알려진 매우 초기에 나타났습니다. 이 유형의 핵심은 연속 이미지가 편집 전용 테이블에서 처리된다는 것입니다. 이 비디오는 진흙 아래에서 KOI 물고기 사냥 개구리를 보여줍니다.
그리고 저희 영상에 관심이 있으시면 좋아요와 댓글을 남겨주시거나 저희 채널 구독을 고려해주세요.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
이 영상을 보시고 즐거운 시간 되셨길 바랍니다!

저 찾기:
- 페이스북: https: //www.facebook.com/Funny-Stop-M ...
- 지메일: [email protected]
__
이 채널의 모든 동영상은 저작권이 있습니다
----------
감사합니다! 그리고 약간의 비디오 정보를 알고 서명하십시오!
-------------------------------------------------- -
다음 주방:
프로듀서 - 마이 부이
글 - Lan Nguyen
애니메이션 - Trung Ngo
후반 작업 - Trang Dinh
❤️감사합니다 그리고 스톱모션 애니메이션 채널 시청하시는 동안 행복한 시간 되시기 바랍니다!❤️
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)