Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Bing Bong Zoo | Peppa Pig Songs | Peppa Pig Nursery Rhymes & Kids Songs
Peppa Pig Asia
Peppa Pig Asia 6.56TR theo dõi 1336 Videos 3.8TỶ lượt xem 2021-09-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-07
Tổng số lượt xem77.05N
Thích tỷ lệ 0.24%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 14.01TR - 25.22TR
Tỷ lệ tương tác 0.24%
Thẻ gắn
Peppa pig peppa kids cartoon for babies
Giới thiệu
More Peppa Pig Episodes: https://www.youtube.com/playlist?list=PLFEgnf4tmQe_L3xlmtFwX8Qm5czqwCcVi
#Peppa #PeppaPig #Preschool #Toddlers 🎵 More Peppa Pig Nursery Rhymes: http://bit.ly/PPNurseryRhymes

Peppa Pig My First Album:

It's Peppa Pig
Bing Bong Zoo
Let's Get Ready
Expert Daddy Pig
Rainbow Rainbow
Super Potato Theme
Peppa and Friends
Class of Madame Gazelle
Festival Fun!
Muddy Puddles
Holidays!
Traffic
Balloon Ride
Busy Miss Rabbit
Lullaby

#NurseryRhymes #PeppaPigSongs #Songsforkids #PeppaPig

Come and join Peppa Pig and sing along to her new music album nursery rhymes song! We all love Peppa Pig songs, don't we?

🎵Subscribe here: https://goo.gl/E65NiR

#peppapig,#peppapig,peppapig,peppa pig songs,peppa pig song,peppa pig music,peppa pig nursery rhymes,peppa pig album,peppa pig english,nursery rhymes,rhymes,baby songs,Kids rhymes,baby rhymes,nursery songs,kids songs,english songs,lullabies,children songs,baby song,kids song,kid songs,kindergarten songs,toddler songs,education,children learning,sing-along,sing-along songs,kids videos,kids video songs,videos for babies,songs for babies,babies songs,babies videos,children's story,best nursery rhymes,best kids songs,rhyme
Mở