Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
気をとりなおしておはよー
ともこう
ともこう 52 theo dõi 144 Videos 3.55N lượt xem 2020-07-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem9
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 17.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 33.33%
Thẻ gắn
#PS4Live PlayStation 4 Sony Interactive Entertainment 機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON オンライン先行体験会
Giới thiệu