Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
극한직업 택배배달 직접 해봤습니다..
룬레이
룬레이 160N theo dõi 86 Videos 20.58TR lượt xem 2021-08-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem23.28N
Thích tỷ lệ 98.2%
Số lần bình luận64
Tỷ lệ lượt xem 14.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 10.57TR - 19.06TR
Tỷ lệ tương tác 4.9%
Thẻ gắn
룬레이
Giới thiệu
➜ 트위치에서 평일 8시(금요일 제외), 주말 6시 생방송 보러오기!
https://www.twitch.tv/runray_

➜ 트게더를 통하여 다른 시청자들과 소통해보세요!
https://tgd.kr/runray_

➜ 영상편집 - 땅콩봇

➜ 썸네일 - 세상

--------------------------------------------------------------------------
Song :
Love - Ikson
http://www.soundcloud.com/ikson
--------------------------------------------------------------------------
Song:
Windfall - TheFatRat
--------------------------------------------------------------------------
Mở