Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
형수쌍욕 사건..이재명 후보가 분노할 수밖에 없었던 이유#shorts
황기자
황기자 164N theo dõi 914 Videos 102.85TR lượt xem 2021-09-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem68.79N
Thích tỷ lệ 90.8%
Số lần bình luận482
Tỷ lệ lượt xem 41.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 31.3TR - 56.32TR
Tỷ lệ tương tác 11.29%
Thẻ gắn
서울의소리 펭수 황기자 고양이뉴스 언알바 황희두 알리미 뉴스공장 다스뵈이다 김어준 김용민 유시민 알릴레오 전광훈 문재인 공수처 공수처법 딴지방송국 팩트TV 딴지일보 국회방송 빨간아재 조국 서울의소리 황기자 추미애 윤석열 열린민주당 정치일학 국민의힘 더불어민주당 김정숙 이재명 이재명지사 이재명 후보 이재명 욕 이재명 쌍욕
Giới thiệu
▣ '황기자' 채널 자발적 시청료 (유튜브 멤버십)
https://www.youtube.com/channel/UCvm91pJsxBES2xBpvVPyeyg/join
이재명 후보님이 말하는 형수쌍욕 사건의 전말입니다

#이재명_후보 #이재명_지사 #이재명_분노
Mở