Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Mi presentación de diapositivas
Tarta Pañales
Tarta Pañales 1.1N theo dõi 44 Videos 878.34N lượt xem 2013-06-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem931
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 84.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 295.75N
Tỷ lệ tương tác 0.21%
Thẻ gắn
tartas de pañales tarta pañales regalos para bebes pastel de pañales
Giới thiệu
Este vídeo se ha realizado con el creador de presentaciones de diapositivas de YouTube (http://www.youtube.com/upload).
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)