Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
HOW TO DOWNLOAD VIDEOS FROM YOUTUBE TO YOUR PHONE
Will trevena
Will trevena 1.45N theo dõi 3 Videos 44 lượt xem 2017-06-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem27
Thích tỷ lệ 7.41%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 1.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 81.48%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Thanks for watching!!
Stay connected
Snap-wtrevena
Mở