Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The Black Nun - 2021 NEW RELEASE - Full Horror Movie In English
V Horror Movies
V Horror Movies 334N theo dõi 196 Videos 57.38TR lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-23
Tổng số lượt xem123.44N
Thích tỷ lệ 79.4%
Số lần bình luận115
Tỷ lệ lượt xem 37%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 56.14TR - 65.15TR
Tỷ lệ tương tác 1.68%
Thẻ gắn
free horror full free horror horror movie full movie horror movie the black nun the black nun movie horror movies full movies horror movies full movies 2021 horror movies full movies english horror movies full movie best horror movies free movies full movies horror full movie
Giới thiệu
The Black Nun - 2021 NEW RELEASE - Full Horror Movie In English

When a young couple move into a historic black neighborhood, they learn that the people who live there believe in a protective spirit called The Black Nun.
This upwardly conservative couple, the concept of a Black Spirit is beyond
their capacity to understand. So, when they decide not to conform to the neighborhood superstition, they become victims of the nun’s wrath.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)